Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie is een vorm van fysiotherapie die zich specifiek richt op oudere mensen en hun klachten aan het bewegingsapparaat. Bovendien zijn jongere mensen die vervroegde verschijnselen van ouderdom vertonen vanwege een ziekte zoals de Ziekte van Parkinson gebaat bij geriatriefysiotherapie. Ouderdomsklachten kenmerken zich doordat meerdere klachten tegelijk voorkomen. Naast het verminderen van ouderdomsklachten speelt preventie een belangrijke rol. De geriatriefysiotherapeut helpt u met klachten die uw dagelijks bewegen kunnen belemmeren. Belangrijk is het voorkomen van achteruitgang en dat u zo lang mogelijk vrij kunt bewegen, met of zonder hulpmiddelen. Een groot deel van de behandeling bestaat uit oefentherapie.

Geriatriefysiotherapie richt zich op:

  • het behoud en vitaal houden van functies en functieherstel
  • specifiek geriatrische aandoeningen als osteoporose, artrose, cardiovasculaire problematiek, Ziekte van Parkinson en COPD
  • het verhogen van zelfredzaamheid
  • het leren gebruiken van hulpmiddelen.
Copyright © 2015 Actief Fysiotherapie | info@actieffysiotherapie.nl | 010-4187644 | Webdesign Nieuw Ontwerp | Disclaimer | Sitemap | Medewerker login