Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jong volwassenen van 0-18 jaar. De meeste kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs op een natuurlijke manier. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Ze hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen of ze moeten leren met minder mogelijkheden zich zo optimaal mogelijk verder te ontwikkelen.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. Bij elke leeftijd horen vaardigheden op basis waarvan de kinderfysiotherapeut vast kan stellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend verloopt. De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren met als doel dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. De therapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, met aan het kind aangepaste instructies en dosering. Als het nodig is en het de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats.

Welke problemen?

De ontwikkeling van elk kind is uniek. Daarom is het soms lastig om te bepalen of een kind nu ‘afwijkt’ of niet. In de meeste gevallen kunt u het beste vertrouwen op uw gevoel. Als u voelt dat er iets niet klopt, kan het geen kwaad om uw kind eens te laten onderzoeken door een specialist. De problemen die een relatie hebben met de motoriek zijn erg divers. Bij sommige problemen lijkt een relatie met de motoriek in eerste instantie zelfs ‘ver gezocht’. Hierna ziet u een opsomming van veel voorkomende klachten welke met kinderfysiotherapie zijn te beïnvloeden.

Uw baby:

 • is passief (slappe baby);
 • of juist gespannen (een ‘strekkertje’);
 • is onrustig en huilt onverklaarbaar veel;
 • reageert niet (zoals verwacht) op oogcontact, geluid of aanraking;
 • heeft een voorkeurshouding;
 • gaat niet of laat rollen, kruipt niet of gaat ‘billenschuiven';
 • heeft het syndroom van Down;
 • heeft longproblemen (astma, taai slijmziekte);
 • heeft een Erbse parese (slappe verlamming van een arm);
 • heeft Spina Bifida (open ruggetje);
 • heeft een hersenbeschadiging (spasticiteit).

Uw peuter:

 • struikelt vaak en is onhandig (motorische ontwikkelingsachterstand);
 • is een tenenloper;
 • is snel vermoeid (ademhalingsproblemen);
 • is hypermobiel (overbeweeglijke gewrichten);
 • heeft een spierziekte (neuromusculaire aandoening);
 • heeft een hersenbeschadiging (spasticiteit).

Uw kind:

 • heeft moeite met stilzitten;
 • kan niet makkelijk meekomen met de gymlessen;
 • heeft schrijfproblemen;
 • beweegt zich ‘houterig';
 • heeft faalangst;
 • heeft een houdingsafwijking of rugklachten (scoliose);
 • heeft jeugdreuma (juveniele reumatoïde artritis);
 • heeft astma;
 • heeft een hersenbeschadiging (spasticiteit);
 • heeft een spierziekte (neuromusculaire aandoening).
Copyright © 2015 Actief Fysiotherapie | info@actieffysiotherapie.nl | 010-4187644 | Webdesign Nieuw Ontwerp | Disclaimer | Sitemap | Medewerker login