Behandelingen

Iedere fysiotherapeut die bij ons werkzaam is, is algemeen fysiotherapeut. Dat betekent dat ze opgeleid zijn om diverse klachten te behandelen. Soms is het prettig om bij specifieke klachten terecht te kunnen bij een therapeut die zich heeft verdiept in een bepaald onderwerp. Daarvoor zijn er diverse specialismen ontstaan. Enkele voorbeelden hiervan kunt u in onderstaande tekst vinden

Bekkenfysiotherapie

De bekkenfysiotherapeut behandelt klachten van bekken en bekkenbodem bij mannen, vrouwen en kinderen.

Volwassenen

De bekkenfysiotherapeut kan u bijvoorbeeld begeleiden bij onderstaande problemen: 

 • Ophouden van urine, ontlasting of windjes
 • Verlies van urine (van druppelverlies tot verlies van een volledige plas)
 • Heel vaak moeten plassen 
 • Prostaat gerelateerde klachten of -pijn 

 • Obstipatie (verstopping) 

 • Verzakkingsklachten

 • Pijn in en rond het bekken

 • Pijn of andere klachten bij seksuele activiteit 

 • Terugkerende blaasontstekingen

 • Begeleiding tijdens en na zwangerschap

 • Bekken- en lage rugpijn bij zwangerschap

 • Bedplassen

 • Verlies van ontlasting of vegen in de broek

 • Buikpijn zonder aantoonbare oorzaak 

 • Angst bij toiletgang 

Kinderen

Over het algemeen verloopt het zindelijk worden van een kind vrij vanzelfsprekend. Wanneer dit niet het geval is, kunnen meerdere factoren een rol spelen. Het is niet altijd noodzakelijk om deze tot in details te achterhalen, maar het kan komen door bijvoorbeeld een te vroeg gestarte zindelijkheidstraining, terugkerende blaasontstekingen of onnodig ophoudgedrag. 

De factoren die van belang zijn komen naar voren in het intakegesprek (de anamnese), de vragenlijsten en het onderzoek wat uitgevoerd wordt als u uw kind aanmeldt voor hulp bij de gespecialiseerde fysiotherapeut. Zij zijn opgeleid om het kind op een speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zitten en hoe een kind daar controle over kan krijgen. Ook wordt geleerd hoe en wanneer ze moeten plassen en poepen. Ze krijgen inzicht in het leren voelen en goed te reageren op aandrang signalen. 

Een kind is leerbaar vanaf ongeveer 5 jaar. Dan kan de fysiotherapeut met het kind bewust gaan oefenen. Bij een jonger kind krijgen ouders gericht adviezen en wordt er een start gemaakt met het spelenderwijs oefenen. Bij kinderen met alleen de klacht bedplassen wordt pas na het 6e jaar gestart met behandelen. 

Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut behandelt cliënten die na blessures of ziekte weer willen kunnen sporten. 

Wat doet de sportfysiotherapeut?

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij voorlichting, advies en preventie voor iedereen die wil gaan starten met sporten of wil terugkeren naar zijn of haar sport. Sportfysiotherapie richt zich niet alleen op het herstel van de aangedane structuren (pezen, spieren en gewrichten), maar is ook bedoeld om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn en die een ondersteunende functie hebben voor het geblesseerde gebied. 

Wat is het doel van sportfysiotherapie?

Het doel van sportfysiotherapie is, indien mogelijk, de geblesseerde sporter weer op zijn oude sportniveau terug te brengen. Naast het gebruik van fitnessapparatuur wordt er tijdens de revalidatie vooral sportspecifiek getraind. Dit houdt in dat er veel los in de ruimte getraind wordt in trainingsvormen die dicht bij de sportvorm staan. Dit is nodig om de terugkeer naar de hoofdsport goed te laten verlopen. Wij bieden ook de mogelijkheid om daadwerkelijk op het veld te gaan trainen. Deze transfer van training in de zaal naar veldtraining zal zeker bijdragen aan een veilige terugkeer en verkleint de kans op herhaling van een blessure. 

Handtherapie

Handtherapie richt zich op de behandeling van hand- en polsklachten. Het is een specialisatie binnen het vakgebied van een fysiotherapeut.

De klachten kunnen voorkomen na een trauma, door overbelasting, na een operatie of door ziekten/aandoeningen. Een hand- of polsklacht kan zich bevinden in spieren, botten, pezen, zenuwen, huid en/of gewrichten. Daarnaast kan voorkomen dat een hand- of polsklacht in relatie staat met de arm, elleboog en schouder. Ten gevolge van de klacht kunt u zich beperkt voelen in uw dagelijkse handelingen, zoals uw werk, huishouden, sport of hobby’s. Handtherapeuten zijn op de hoogte van verschillende letsels en aandoeningen. 

Deskundigheid

De handtherapeut bij Actief Fysiotherapie is geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Handtherapie (NVHT). Na de opleiding tot algemeen fysiotherapeut is er een vervolgopleiding tot handtherapeut voltooid. De benodigde kennis en vaardigheden zijn aanwezig om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, soms in samenwerking met uw huisarts, specialist of een ergotherapeut. 

Handtherapie bij Actief Fysiotherapie

Wanneer u zich aanmeldt voor handtherapie bij Actief Fysiotherapie, zal er eerst een intake plaatsvinden. De handtherapeut brengt uw klachten en uw behandeldoelen in kaart, waarna samen met u het behandelplan wordt opgesteld. De behandeling kan bestaan uit het adviseren en instrueren hoe u uw dagelijkse handelingen kan hervatten, het doornemen van functionele oefeningen om de hand- en polsregio te versterken of het vervaardigen of aanbrengen van een spalk of tape.

Verwijzing en vergoeding

De behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering door uw zorgverzekeraar. Er is geen verwijzing nodig om uw klachten te laten beoordelen, waardoor u direct een afspraak kan maken met een handtherapeut. Er kan een verwijzing afgegeven worden door uw huisarts of specialist, dit is afhankelijk van de medische diagnose en behandeling. Wanneer overleg nodig is, werkt de handtherapeut samen met uw huisarts of specialist. 

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jong volwassenen van 0-18 jaar.

Waarom kinderfysiotherapie?

De meeste kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs op een natuurlijke manier. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelings gerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Ze hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen of ze moeten leren met minder mogelijkheden zich zo optimaal mogelijk verder te ontwikkelen. 

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. De ontwikkeling van elk kind is uniek. Bij elke leeftijd horen vaardigheden op basis waarvan de kinderfysiotherapeut vast kan stellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend verloopt. De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren met als doel dat het kind beter functioneert. De therapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, met aan het kind aangepaste instructies en dosering. Als het nodig is en het de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats.

Echografie

Echografie is een aanvulling op het fysiotherapeutisch onderzoek om een (nog) duidelijkere diagnose te kunnen stellen bijvoorbeeld als een behandeling bij een fysiotherapeut niet het beoogde resultaat oplevert.

Waarvoor is echografie geschikt?

Met echografie kunnen we spieren, pezen, gewrichten en banden in beeld brengen. Vooral voor klachten vanuit structuren die aan de oppervlakte liggen is echografie zeer geschikt. Denk aan een slijmbeursontsteking of peesklachten van de schouder. 

Wat is het voordeel van echografie in ons centrum?

 • U heeft direct een diagnose (de echografist komt bij ons in de praktijk en geeft alle bevindingen meteen aan ons door)
 • U hoeft niet naar het ziekenhuis
 • De kosten zijn laag
 • U hoeft uw eigen risico niet aan te spreken
 • Er zijn geen wachtlijsten
 • U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts
 • Echografie is snel, geeft geen stralingsbelasting, is pijnvrij en maakt het maken van bewegende beelden mogelijk.

Hoe lang duurt het maken van een echo en wat zijn de kosten?

Een onderzoek duurt ongeveer 20 minuten en maakt onderdeel uit van het fysiotherapeutisch onderzoek. Uw zorgverzekeraar vergoedt dit als fysiotherapie + 8,00 eigen bijdrage echografisch onderzoek. Heeft u geen aanvullend pakket, dan gelden de reguliere tarieven + 8,00 eigen bijdrage echografisch onderzoek.

Wie voert het onderzoek uit?

Echografie is een specialisme en daarom werken wij samen met Ivo Nieuwenhuis en Ruben Schuurmans van EchoLokaal. Zij zijn ruim 15 jaar werkzaam als fysiotherapeut en hebben zich geschoold in echografie voor fysiotherapeuten, huisartsen en orthopedisch chirurgen. 

Om de andere vrijdag zijn zij bij ons in de praktijk op het Medisch Centrum Schiebroek.  

Bent u benieuwd of echografisch onderzoek voor uw specifieke klacht geschikt is? Neem dan contact op met onze receptie: 010-4187644 of stuur een email naar info@Actieffysiotherapie.nl

Oudere met operaties aan gewrichten

Operaties aan gewrichten

Jaarlijks bezoeken veel patiënten de fysiotherapeut met klachten door artrose in de heup of de knie, soms ook in de schouder. Vaak helpt de behandeling goed. Door het gewricht en de omliggende spieren te oefenen nemen de klachten meestal goed af. Neemt de artrose en de bijbehorende klachten toe, dan is het soms noodzakelijk dat de orthopedisch chirurg opereert: er wordt een nieuw gewricht in gezet. Operaties aan de gewrichten komen ook voor na een botbreuk. Bij ouderen komt een heup- en een polsbreuk het meeste voor.

Na de operatie is het meestal noodzakelijk dat er geoefend gaat worden. De patiënt leert in het ziekenhuis wel lopen met een hulpmiddel (krukken, rollator), maar in de thuissituatie is het toch anders. Lopen in een volle huiskamer en voorwerpen oprapen van de grond zijn zo de problemen die de patiënt tegenkomt. De trap is vaak lastig met smalle treden en een bocht. Allemaal zaken waar de fysiotherapeut adviezen en oefeningen voor heeft. Bovendien moet het gewricht en de spieren meestal geoefend worden om alle dagelijkse activiteiten weer goed uit te kunnen voeren. De fysiotherapeut komt in eerste instantie thuis en later komt de patiënt naar de praktijk.

Neurologie

De ziekte van Parkinson

In onze praktijk zijn er een aantal fysiotherapeuten aangesloten bij het ParkinsonNet. Deze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Zij kunnen u bijvoorbeeld helpen met het opbouwen van uw conditie, spierkracht of balans.

Naast dat zij veel kennis hebben over de ziekte van Parkinson, werken zij samen met andere disciplines die zijn aangesloten bij het ParkinsonNet. U kunt hierbij denken aan logopedie, ergotherapie en de Parkinsonverpleegkundige van het ziekenhuis.

Wij adviseren u graag t.a.v. het bewegen en de controle over uw bewegen. Ons doel is om uw zelfstandigheid in uw dagelijkse handelingen op een veilige en verantwoorde wijze te behouden en/of te vergroten.  De behandeling kan zowel in de praktijk als bij u in de thuissituatie plaatsvinden.

Beroerte

Een beroerte (CVA) is de verzamelnaam voor een herseninfarct of een hersenbloeding. Na een beroerte kan er uitval en/of verminderde werking optreden van hersenfuncties. U kunt bijvoorbeeld moeilijker spreken, zien of bewegen. De fysiotherapeut focust zich op de beweegfuncties. Er kunnen problemen ontstaan bij de dagelijkse activiteiten, het lopen en uw balans. In de praktijk zijn een aantal fysiotherapeuten gespecialiseerd om samen met u uw beweegproblemen te inventariseren en deze met u te trainen. De behandeling kan zowel in de praktijk als bij u in de thuissituatie plaatsvinden.

Multiple Sclerose

Multiple Sclerose (MS) is een aandoening aan het centraal zenuwstelsel, waarbij u fysieke klachten kan ondervinden. Op het gebied van bewegen, kunt u problemen ondervinden door verminderen van uw balans, spierkracht of spasmen. In onze praktijk zijn er een aantal fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met bewegingsgerelateerde problemen bij MS. De behandeling kan zowel in de praktijk als bij u in de thuissituatie plaatsvinden.

Geriatrie fysiotherapie

Voor ouderen met een bijzondere behoefte aan zorg doordat zij kwetsbaarder zijn als gevolg van ouderdom en de aanwezigheid van meerdere aandoeningen is er bij ons in de praktijk een gespecialiseerd fysiotherapeut werkzaam.

Deze zogenoemde geriatriefysiotherapeut is opgeleid om de diverse aandoeningen te herkennen en het soms complexe behandelplan daarop af te stemmen. Met als doel de zelfstandigheid van de betrokken persoon zo lang mogelijk te behouden en de dagelijkse activiteiten te hervatten. 

Kaakfysiotherapie

Een kaafysiotherapeut helpt bij kaakgerelateerde klachten. Denk aan problemen bij eten, drinken en praten of een knakkende kaak.

De behandeling zal bestaan uit onderzoek, adviezen, oefentherapie en soms lokale behandeling. Daarnaast staat de kaakfysiotherapeut in nauw contact met andere specialisten, zoals een kaarchirurg of tandarts. 

Oncologie fysiotherapie

Personen die te maken krijgen met de diagnose kanker lopen vaak tegen gezondheidsklachten aan a.g.v de behandeling in het ziekenhuis of a.g.v. de kanker zelf.

De gespecialiseerde fysiotherapeut is opgeleid om te coachen en te adviseren. Soms is er ook sprake van lokale behandeling bij bijvoorbeeld littekenweefsel of andere (pijn)klachten. 

Ook is er vaak sprake van heftige vermoeidheid en een lage belastbaarheid. Door een individueel afgestemd trainingsprogramma op te stellen, kan met die belastbaarheid weer verhogen. 

Manuele therapie

Manueel therapeuten zijn gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van patiënten met klachten aan wervelkolom en gewrichten in armen en benen.

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na de studie algemeen fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd. 

Veel voorkomende klachten die de manueel therapeut behandelt: 

 • hoofd- en nek en schouderklachten met pijn die uitstraalt tot in de armen.
 • Klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn
 • Lage-rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen
 • Bepaalde vormen van duizeligheid, opgewekt door bewegen van de nek.
 • Kaakklachten, eventueel gecombineerd met nekklachten

Het doel van de behandeling manuele therapie is het optimaliseren van de bewegingsvrijheid van de gewrichten, afname van pijn en verbeteren van de houding.

Oedeemfysiotherapie

Oedeem is een vochtophoping in een deel van het lichaam. Wanneer u oedeem heeft, heeft u last van een zwaar gevoel, spanning of stuwing van de huid. Daarnaast kan oedeem een pijnlijk of tintelend gevoel geven en meestal ook een toename van omvang van het lichaamsdeel.

Er zijn verschillende soorten oedeem

 • Veneus oedeem is veel voorkomend en wordt vooral gezien op latere leeftijd. Er is sprake van een slechte afvoer van het bloed uit de benen terug naar het hart, doordat de kleppen die in de aderen aanwezig zijn, niet goed meer functioneren.
 • Lymfoedeem is een vochtophoping ten gevolge van een onvoldoende functionerend, of een defect lymfesysteem. Dit kan het gevolg zijn van een operatie waarbij lymfeklieren zijn weggenomen, of door bestraling.

Oedeemfysiotherapeut

Lymfoedeem gaat niet vanzelf over. Wanneer u denkt dat u lymfoedeem heeft, neemt u dan meteen contact op met uw huisarts of specialist. Nadat er een diagnose is gesteld, kunt u meteen een afspraak maken met de oedeemfysiotherapeut. Zij behandelt niet alleen het lymfoedeem adequaat, maar is tevens deskundig op het gebied van oefenen en bewegen.

Therapie

 • compressietherapie: zwachtel en/of therapeutisch elastische kous
 • manuele lymfedrainage (massagetechniek)
 • oefentherapie
 • ademtherapie
 • voorlichting
 • lymfetaping
 • het aanleren van zelfmanagement
Behandeling aan huis

Niet iedereen kan naar de praktijk komen om daar behandeld te worden. De klachten laten dit nu eenmaal niet toe. Dan is behandeling aan huis mogelijk.

Behalve de behandeling van de klachten beoordeelt de fysiotherapeut uw thuissituatie en geeft goede adviezen, waardoor dagelijkse handelingen weer beter kunnen worden uitgevoerd. Daarbij kunt u denken aan advies bij lopen, traplopen en in- en uit bed gaan. Thuis oefenen met gewone dagelijkse bezigheden geeft veiligheid en zelfvertrouwen. Belangrijk doel is dat u zo lang mogelijk uw zelfstandigheid zult behouden.

Beweegprogramma’s

Claudicatio Intermittens

Bij Actief Fysiotherapie is het mogelijk om in groepsverband te trainen met Claudicatio Intermittens.

Intake

Wanneer u door de huisarts of vaatspecialist bent verwezen met etalagebenen kunt u bij ons terecht. Tijdens de eerste ontmoeting wordt er door een gecertificeerd claudicationet therapeut een vraaggesprek uitgevoerd om uw huidige klachten en doelstellingen met betrekking tot bewegen in kaart te brengen. Aanvullend zullen er verschillende vragenlijsten worden afgenomen omtrent het vaatlijden in de benen. Tot slot zal er een loopband test worden afgenomen om de huidige comfortabele én maximale loopafstand te meten. 

De therapie

Eén keer per drie maanden zal er opnieuw een loopbandtest worden afgenomen om uw loopafstanden in kaart te brengen. Uw huisarts of specialist wordt op de hoogte gebracht van de resultaten.  

Naast huiswerkoefeningen thuis wordt er op locatie getraind in groepen van ongeveer vier personen op zowel cardio- als krachtapparatuur. Dit heeft als doel om de comfortabele en maximale loopafstand te vergroten. In de eerste periode wordt tweemaal per week getraind. Naarmate u verder in het therapieproces bent, zal er afgebouwd worden naar een lagere frequentie. Tevens verkrijgt u kennis over hoe u zelfstandig de kwaliteit van uw bloedvaten kunt bevorderen. 

Meten is weten

 keer per drie maanden zal er opnieuw een loopbandtest worden afgenomen om uw loopafstanden in kaart te brengen. Uw huisarts of specialist wordt op de hoogte gebracht van de resultaten.

Vergoeding

Sinds 2017 komt de therapie bij etalagebenen uit de basisverzekering. Deze vergoeding betreft per kalenderjaar 37 behandelingen. Let op: deze behandelingen gaan net als medicijnen en het bezoeken van een specialist éérst uit uw eigen risico!

Diabetes Beweegprogramma

Actief Fysiotherapie verzorgt beweeggroepen voor mensen met DM en/of overgewicht (BMI > 30).

Intake

De intake vindt altijd plaats voorafgaand aan het beweegprogramma. Een intake bestaat uit een vraaggesprek waarin dieper wordt ingegaan op uw problematiek en de doelstellingen van het programma. Daarnaast wordt er een aantal testen uitgevoerd om uw fysieke toestand en conditieniveau vast te stellen. Deze testen worden aan het einde van het programma herhaald. 

Opzet beweegprogramma

Het beweegprogramma duurt drie maanden, waarin twee maal per week een uur wordt bewogen met de nadruk op conditie en kracht. De trainingen worden begeleid door een fysiotherapeut die er voor zorgt dat de belasting en uw belastbaarheid optimaal op elkaar worden afgestemd. De beweeggroepen bestaan uit 6 tot maximaal 8 personen, zodat er voldoende ruimte is voor persoonlijke aandacht. 

Kosten

Veel zorgverzekeraars vergoeden uit de aanvullende verzekeringen een beweegprogramma voor mensen met DM en/of overgewicht. U kunt hiervoor het beste uw zorgverzekeraar raadplegen. Of neem contact op met onze assistente. 

Seniorfit Beweegprogramma

Bent u 60+, sportief niet meer zo actief maar wel op zoek naar een wekelijkse bewegings- mogelijkheid dan is seniorfit voor u de oplossing. Onder leiding van tennisleraar Richard van der Torre en fysiotherapeut van Actief Fysiotherapie wordt u een beweegprogramma aangeboden met een circuittraining en tennisoefeningen.

De beweegsessie

Wat biedt seniorfit:

 • 1 x per week buiten bewegen.
 • Gevarieerde oefeningen gericht op balans, lenigheid, kracht en coördinatie.
 • Tennis oefeningen (ervaring niet vereist).
 • Dit alles afgestemd op uw mogelijkheden en vaardigheden.
 • Gezamenlijke lunch.

Bekijk video

Praktische info

 • Modules van 8 sessies op woensdagen van 12.00-13.00 uur.
 • Kosten: €99,- voor 8 sessies inclusief lunch.
 • Gratis proefsessie.

Interesse?

Aanmelden voor een proef sessie of voor de hele module bij:

Let op!
Deze sessies komen niet in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraars.
 

Seniorgym Beweegprogramma

Deze gym is voor iedereen toegankelijk en kan individueel worden aangepast. 

Waar
Schiebroekse parkflat in de serre van het atrium 

Wanneer
Dinsdagen en donderdagen van 11.30- 12.30 uur

Kosten
Proefles 2,50.
Daarna 40 voor een strippenkaart van 8 lessen. De strippenkaart verloopt niet.

Inschrijven
Telefonisch via 010-4187644 onder vermelding van naam, telefoonnummer en geboortedatum. 

Er zijn slechts 12 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij! 

Fysiofitness Beweegprogramma

Bewegen is gezond. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. U krijgt problemen met uw dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld huishoudelijk werk, baan, hobby of sport. De klachten herstellen vaak weer, eventueel na behandeling van een arts of fysiotherapeut, maar wat dan?

Actief Fysiofitness

Fysiofitness is vooral geschikt voor mensen die lichamelijke klachten hebben of hebben gehad en hun lichamelijke belastbaarheid willen verhogen. Hierdoor zal de kans op herhaling van de klacht afnemen. 

Ook richt het zich op mensen die graag aan lichaamsbeweging willen doen en daarbij deskundige begeleiding als een vereiste beschouwen. 

Organisatie Fysiofitness

De trainingen vinden plaats onder begeleiding van een fysiotherapeut of andere opgeleide deskundige. U kunt kiezen voor één of meerdere trainingen per week, al of niet op een vast tijdstip. Om de doorstroming zo goed mogelijk te laten verlopen en wachttijden tot een minimum te beperken vragen wij u vooraf een trainingstijd af te spreken. De trainingen worden afgestemd op uw individuele wensen en mogelijkheden na het afnemen van de fysiofitheidscan. 

Fysiofitheidscan

Om individueel afgestemd trainingsprogramma te kunnen bieden, is voorafgaand aan de training een intake noodzakelijk. De intake bestaat uit de fysiofitheidscan waarin een aantal specifieke testen is opgenomen waaronder een fietstest, BMI-bepaling en lenigheidstesten. 

Hierna wordt een specifiek op uw mogelijkheden en wensen afgestemd programma voor u samengesteld. Uw trainingsprogramma wordt opgeslagen in de computer zodat de training nauwkeurig kan worden gevolgd en indien nodig kan worden bijgesteld. 

Trainingsapparatuur

Er wordt getraind op moderne gebruiksvriendelijke apparatuur. Deze wordt aangestuurd door een chipkaart waarin uw persoonlijke programma is opgeslagen. De chipkaart krijgt u aan het begin van de training uitgereikt en levert u aan het eind van de training weer in. 

Begeleiding

Tijdens de trainingsuren is een fysiotherapeut of andere opgeleide deskundige aanwezig die er op toe ziet dat de training correct wordt uitgevoerd. Ook kan de fysiotherapeut in overleg met u de training aanpassen. Verder is hij of zij uiteraard een aanspreekpunt voor al uw vragen omtrent de training. 

Kosten

De kosten zijn voor uw eigen rekening en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Actief Fysiotherapie rekent voor deelname aan Fysiofitness geen inschrijfgeld, u sluit geen contract en er geldt geen opzegtermijn! 

Trainingstijden

De trainingen zijn op afspraak.

Oncologie beweegprogramma

De oncologiefysiotherapeut richt zich specifiek op het behandelen van lichamelijke klachten of problemen die het gevolg zijn van de kanker zelf of van de medische behandeling van de kanker, zoals vermoeidheid, pijn, littekenweefsel, verminderde conditie en kracht, huidveranderingen, oedeem, stijfheid van spieren en/of gewrichten, overgewicht of ondergewicht.

Oncologiefysiotherapie bij Actief Fysiotherapie

Wanneer u zich aanmeldt voor oncologie fysiotherapie bij Actief Fysiotherapie, zal er eerst een intake plaatsvinden. Hierin worden uw klachten en uw doelen besproken. Uiteindelijk wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Op het gebied van bewegen zijn er verschillende mogelijkheden, namelijk:

 • Beweegprogramma oncologie: U komt revalideren nadat u de medische behandeling heeft ondergaan. 

 • Training tijdens de medische behandeling: Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat trainen tijdens chemotherapie effectief is voor het behouden van de lichamelijke conditie, spierkracht, het verminderen van misselijkheid en vermoeidheid. De oncologie fysiotherapeut zal u begeleiden en ervoor zorgen dat de training veilig verloopt. 

Verwijzing en vergoeding

Om in aanmerking te komen voor behandeling door de oncologie fysiotherapeut, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Wanneer u deze nog niet heeft gekregen, kunt u er zelf om vragen. De behandelingen worden vergoed vanuit uw basisverzekering of vanuit uw aanvullende verzekering, dit is afhankelijk van de medische diagnose en behandeling. Enkele zorgverzekeraars hebben in hun polis gunstige voorwaarden opgenomen ten aanzien van fysiotherapie bij oncologie, informeer bij uw zorgverzekeraar wat er voor u van toepassing is. 

COPD / COVID-19 beweegprogramma

In onze praktijk wordt het COVID-19 revalidatie programma aangeboden, waar u kan werken aan uw herstel. Dit herstel programma is op verwijzing van uw (huis)arts.

Kennismaking

Tijdens de eerste kennismaking vindt er een intake plaats. Er worden verschillende tests en vragenlijsten met betrekking tot COPD afgenomen om uw problemen in kaart te brengen. 

Beweeggroepen

De beweeggroepen zijn bedoeld voor personen met COPD en/of COVID-19 gerelateerde klachten. De ervaring leert dat trainen met personen in dezelfde omstandigheden stimuleert en motiveert. 

Wat is het doel van het programma?

Tijdens het programma COPD heeft u geleerd om zelfstandig en gezond te bewegen. Na 12 weken kijkt uw fysiotherapeut samen met u naar de resultaten van het beweegprogramma. De fysiotherapeut adviseert u dan welke vormen van bewegen het beste bij u passen en wat voor u mogelijk is. 

Kosten en aanmelding

De vergoeding is afhankelijk van uw verzekering en de ernst van de COPD. Veel zorgverzekeraars vergoeden uit de aanvullende verzekeringen een beweegprogramma voor mensen met COPD. U kunt hiervoor het beste uw zorgverzekeraar raadplegen. De vergoeding voor de herstelzorg van COVID-19 is aan andere voorwaarden verbonden. Neem hierover contact op met onze praktijkassistente of uw zorgverzekeraar.

Zwangerfit beweegprogramma

Actief Zwangerfit is een eigentijdse cursus voor vrouwen die zwanger of net bevallen zijn, zodat deze zich zo goed mogelijk voelen gedurende de periode rondom de bevalling en de tijd daarna. Hierbij wordt gebruik gemaakt van fitness apparatuur en klein oefenmateriaal.

Prenataal – voor de bevalling

Je kunt vanaf de 25e week van je zwangerschap meedoen. Voordeel hiervan is dat de fitheid en spierkracht langer behouden blijven. Advies betreffende bekken en bekkenbodem kan ook al tijdens de zwangerschap worden gegeven. Actief ZwangerFit voor de bevalling:  bekijk hier onze voorwaarden.

Cursus

 • 13 Actieve lessen
 • Partnerles
 • Theorielessen
  • Zwangerschapsongemakken/bekken/bekkenbodem
  • Ontsluiting
  • Persen en kraamtijd

Er is de mogelijkheid mee te doen aan de cursus door het volgen van 5 lessen. Hierbij is er de mogelijkheid te kiezen tussen wel of niet deelnemen aan de theorielessen en de partnerles. 

Tijd

Dinsdag 19:30-20:30

Postnataal – na de bevalling

hoofdzakelijk uit actieve lessen. In een groep van maximaal 12 deelnemers train je op een verantwoorde manier om fit te worden na je zwangerschap. De aandacht ligt vooral op conditie, spierversterking, coördinatie en stabilisatie. De actieve lessen Actief Zwangerfit hebben een vaste opbouw: Eerst is er aandacht voor de warming up en lichte fitheidtraining om de conditie zo optimaal mogelijk te houden. Daarna wordt gericht geoefend op versterking en coördinatie van diverse spieren. Speciale aandacht wordt besteed aan coördinatie, stabilisatie en spierversterking van het bekken en de bekkenbodem. Je sport op je eigen niveau. Er is geen instapniveau vereist, iedereen kan direct deelnemen. Ook bij specifieke lichamelijke (zwangerschaps-) klachten kun je gewoon (aangepast) deelnemen. Naast het sporten wordt ook aandacht besteed aan de theorie van herstellen na de bevalling. 

Cursus

 • Deelname van 5 of 10 actieve lessen
 • 1 Theorieles
  • 
  Bekken/Bekkenbodem, herstel na de bevalling
 • 1 babyles
  • Ontwikkeling van de baby en omgaan met de baby

Tij Dinsdag 20:30 – 21:30

Parkinson Beweegprogramma

In onze praktijk zijn er beweeggroepen voor mensen met de ziekte van Parkinson. Deze groepen worden begeleid door onze fysiotherapeuten die aangesloten zijn bij het ParkinsonNet. De beweeggroepen worden vergoed vanuit de basisverzekering. 

Kennismaking
Tijdens de eerste kennismaking vindt er een intake plaats. Er wordt met u besproken op wat voor wijze u problemen ondervindt tijdens het bewegen. Er kunnen een aantal beweegtesten met u uitgevoerd worden en een aantal vragenlijsten worden afgenomen om uw beweegniveau te bepalen. Deze testen kunnen eens in de drie maanden worden herhaald om uw situatie te blijven monitoren. 

Beweeggroepen
De beweeggroepen bestaan uit maximaal 5 personen. Er wordt gebruik gemaakt van fitnessapparatuur en individuele, specifieke oefeningen, zoals balansoefeningen of oefenen met dubbeltaken. 

Bij u thuis
Het is mogelijk om eenmalig uw thuissituatie te beoordelen. De fysiotherapeut kan u direct advies geven over uw dagelijkse handelingen thuis, zodat u ze op een veilige en verantwoorde wijze kan uitvoeren. U kunt hierbij denken aan gebruiken van een loophulpmiddel, traplopen of het in en uit bed komen. 

Tip van ons

 

Voel je ergens pijn? Ga er dan voorzichtig mee om en overbelast deze niet. Wij zien vaak patiënten die al maanden last hebben van hun schouder en ondanks die klachten toch dingen doen waarmee ze de schouder overbelasten. Denk hierbij aan sporten, in de tuin werken of zware dingen tillen.

Wacht niet te lang voordat u bij fysiotherapeut langs gaat als uw klachten niet overgaan en/of ook niet verminderen. U kunt bij ons een online afspraak maken.