Bekkenfysiotherapie

De bekkenfysiotherapeut behandelt klachten van bekken en bekkenbodem bij mannen, vrouwen en kinderen.

Volwassenen

De bekkenfysiotherapeut kan u bijvoorbeeld begeleiden bij onderstaande problemen: 

 • Ophouden van urine, ontlasting of windjes
 • Verlies van urine (van druppelverlies tot verlies van een volledige plas)
 • Heel vaak moeten plassen 
 • Prostaat gerelateerde klachten of -pijn 

 • Obstipatie (verstopping) 

 • Verzakkingsklachten

 • Pijn in en rond het bekken

 • Pijn of andere klachten bij seksuele activiteit 

 • Terugkerende blaasontstekingen

 • Begeleiding tijdens en na zwangerschap

 • Bekken- en lage rugpijn bij zwangerschap

 • Bedplassen

 • Verlies van ontlasting of vegen in de broek

 • Buikpijn zonder aantoonbare oorzaak 

 • Angst bij toiletgang 

Kinderen

Over het algemeen verloopt het zindelijk worden van een kind vrij vanzelfsprekend. Wanneer dit niet het geval is, kunnen meerdere factoren een rol spelen. Het is niet altijd noodzakelijk om deze tot in details te achterhalen, maar het kan komen door bijvoorbeeld een te vroeg gestarte zindelijkheidstraining, terugkerende blaasontstekingen of onnodig ophoudgedrag. 

De factoren die van belang zijn komen naar voren in het intakegesprek (de anamnese), de vragenlijsten en het onderzoek wat uitgevoerd wordt als u uw kind aanmeldt voor hulp bij de gespecialiseerde fysiotherapeut. Zij zijn opgeleid om het kind op een speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zitten en hoe een kind daar controle over kan krijgen. Ook wordt geleerd hoe en wanneer ze moeten plassen en poepen. Ze krijgen inzicht in het leren voelen en goed te reageren op aandrang signalen. 

Een kind is leerbaar vanaf ongeveer 5 jaar. Dan kan de fysiotherapeut met het kind bewust gaan oefenen. Bij een jonger kind krijgen ouders gericht adviezen en wordt er een start gemaakt met het spelenderwijs oefenen. Bij kinderen met alleen de klacht bedplassen wordt pas na het 6e jaar gestart met behandelen.