Claudicatio intermittens

Bij Actief Fysiotherapie is het mogelijk om in groepsverband te trainen met Claudicatio Intermittens.

Intake

Wanneer u door de huisarts of vaatspecialist bent verwezen met etalagebenen kunt u bij ons terecht. Tijdens de eerste ontmoeting wordt er door een gecertificeerd claudicationet therapeut een vraaggesprek uitgevoerd om uw huidige klachten en doelstellingen met betrekking tot bewegen in kaart te brengen. Aanvullend zullen er verschillende vragenlijsten worden afgenomen omtrent het vaatlijden in de benen. Tot slot zal er een loopband test worden afgenomen om de huidige comfortabele én maximale loopafstand te meten. 

De therapie

Eén keer per drie maanden zal er opnieuw een loopbandtest worden afgenomen om uw loopafstanden in kaart te brengen. Uw huisarts of specialist wordt op de hoogte gebracht van de resultaten.  

Naast huiswerkoefeningen thuis wordt er op locatie getraind in groepen van ongeveer vier personen op zowel cardio- als krachtapparatuur. Dit heeft als doel om de comfortabele en maximale loopafstand te vergroten. In de eerste periode wordt tweemaal per week getraind. Naarmate u verder in het therapieproces bent, zal er afgebouwd worden naar een lagere frequentie. Tevens verkrijgt u kennis over hoe u zelfstandig de kwaliteit van uw bloedvaten kunt bevorderen. 

Meten is weten

 Een keer per drie maanden zal er opnieuw een loopbandtest worden afgenomen om uw loopafstanden in kaart te brengen. Uw huisarts of specialist wordt op de hoogte gebracht van de resultaten.

Vergoeding

Sinds 2017 komt de therapie bij etalagebenen uit de basisverzekering. Deze vergoeding betreft per kalenderjaar 37 behandelingen. Let op: deze behandelingen gaan net als medicijnen en het bezoeken van een specialist éérst uit uw eigen risico!