Vergoeding en tarieven

Actief Fysiotherapie heeft met alle zorgverzekeraars behalve Zorg & Zekerheid een overeenkomst. Dat betekent dat de verzekeraar uw fysiotherapie behandeling vergoedt vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is sterk afhankelijk van de verzekering die u heeft afgesloten. Check daarom altijd goed bij uw zorgverzekeraar of u recht heeft op een vergoeding en voor hoeveel behandelingen u deze vergoeding krijgt. Uiteraard kunnen wij u hierbij ook helpen. Wij dienen de behandeling direct in bij uw zorgverzekeraar. U hoeft dus zelf verder niets te doen. 

Als u geen verzekering heeft voor fysiotherapie, u bent verzekerd bij Zorg & Zekerheid, of u heeft meer behandelingen nodig dan waarvoor u bent verzekerd, dan betaalt u zelf de nota. 

Vergoeding fysiotherapie tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Deze behandelingen gaan niet ten koste van het eigen risico. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).

Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. In de Zorgverzekeringswet staan deze aandoeningen opgesomd in de zogenaamde chronische lijst. Deze lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of uw kind een aandoening heeft die op deze lijst staat. 

Vergoeding fysiotherapie v.a. 18 jaar

Heeft u een chronische aandoening? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. 

In de Zorgverzekeringswet vindt u alle chronische aandoeningen. Deze chronische lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Heeft u geen chronische aandoening? Dan wordt de fysiotherapie niet vanuit de basisverzekering vergoed. 

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u de behandelingen vergoed volgens uw polisvoorwaarde. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Actief fysiotherapie heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

vergoeding Bekkenfysiotherapie

Veel zorgverzekeraars vergoeden de eerste 9 behandelingen van bekkenfysiotherapie voor personen met urine-incontinentie. Het is belangrijk op te merken dat deze behandelingen van het eigen risico af gaan, wat betekent dat het eigen risico van het verzekerde bedrag wordt verlaagd.

Het is belangrijk om altijd de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar te raadplegen om te weten welke vergoedingen je kunt verwachten en of er beperkingen zijn. Aarzel niet om contact op te nemen met je zorgverzekeraar als je vragen hebt over de vergoedingen voor bekkenfysiotherapie.

Aanvullende verzekering of basis verzekering

Aanvullende verzekering 

Een aanvullende zorgverzekering kan fysiotherapie vergoeden die niet of beperkt wordt vergoed door de basisverzekering. Het is belangrijk om de polisvoorwaarden van je zorgverzekering te raadplegen om te weten welke vergoedingen je ontvangt en of er een eigen bijdrage moet worden betaald.

In sommige gevallen is een verwijsbrief van de huisarts vereist, terwijl in andere gevallen een verwijsbrief van de specialist in het ziekenhuis nodig is. Het is belangrijk om de verwijsbrief vereisten te controleren bij je zorgverzekeraar of fysiotherapeut.

 Basisverzekering

fysiotherapie wordt in veel gevallen vergoed uit de aanvullende verzekering, maar niet uit de basisverzekering. Basisverzekeringen in Nederland bieden meestal een beperkte vergoeding voor fysiotherapie, meestal tot een bepaald aantal behandelingen per jaar.

Het is belangrijk om de vergoedingen en beperkingen voor fysiotherapie in de basisverzekering goed te begrijpen en te controleren, en om regelmatig te controleren of de vergoedingen nog steeds dezelfde zijn. Het is aan te raden om contact op te nemen met je zorgverzekeraar als je vragen hebt over de vergoedingen voor fysiotherapie uit je basisverzekering.

 

Niet verzekerde zorg

Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de onderstaande tarieven. U dient tevens direct de kosten van de behandeling te betalen.

Fysiotherapie

 Dienst Tarief 2023
Zitting fysiotherapie € 42,50
 Zitting kinderfysiotherapie € 55,00
 Zitting manuele therapie € 55,00
 Zitting bekkenfysiotherapie € 55,00
 Zitting oedeemtherapie € 55,00
 Zitting geriatrie fysiotherapie € 55,00
 Eenmalig fysiotherapeutisch   onderzoek € 72,50
 Eigenbijdragen echografisch onderzoek (via Echolokaal) € 10,00
 Toeslag behandeling aan huis € 25,00
 Instructie/overleg ouders van de   patient € 55,00
 Screening (zonder verwijzing arts) € 25,00
 Intake en onderzoek na screening  62,50
Intake en onderzoek na verwijzing arts € 62,50
 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 55,00
 Telefonische zitting € 12,00
 Lange zitting bij complexe zorgvragen € 72,50
Toeslag buiten reguliere werktijden € 25,00
 Niet nagekomen afspraak € 42,50

Fysiofitness

Zwangerfit

Voorwaarde 2023
Actief ZwangerFit abonnementen zijn max 3 maanden geldig. Let op, veel verzekeraars vergoeden de kosten voor ZwangerFit, neem hierover contact op met uw verzekeraar of raadpleeg de uw verzekeringspolis.

 

Niet verzekerde zorg

Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de onderstaande tarieven. U dient tevens direct de kosten van de behandeling te betalen.

Fysiotherapie

 Dienst Tarief 2023
Zitting fysiotherapie € 42,50
 Zitting kinderfysiotherapie € 55,00
 Zitting manuele therapie € 55,00
 Zitting bekkenfysiotherapie € 55,00
 Zitting oedeemtherapie € 55,00
 Zitting geriatrie fysiotherapie € 55,00
 Eenmalig fysiotherapeutisch   onderzoek € 72,50
 Eigenbijdragen echografisch onderzoek (via Echolokaal) € 10,00
 Toeslag behandeling aan huis € 25,00
 Instructie/overleg ouders van de   patient € 55,00
 Screening (zonder verwijzing arts) € 25,00
 Intake en onderzoek na screening  62,50
Intake en onderzoek na verwijzing arts € 62,50
 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 55,00
 Telefonische zitting € 12,00
 Lange zitting bij complexe zorgvragen € 72,50
Toeslag buiten reguliere werktijden € 25,00
 Niet nagekomen afspraak € 42,50

Fysiofitness

Zwangerfit

Voorwaarde 2023
Actief ZwangerFit abonnementen zijn max 3 maanden geldig. Let op, veel verzekeraars vergoeden de kosten voor ZwangerFit, neem hierover contact op met uw verzekeraar of raadpleeg de uw verzekeringspolis.

 

Voor meer informatie over onze tarieven kunt u terecht bij jouw fysiotherapeut of de receptie.
U kunt hier lezen over hoe de vergoeding van fysiotherapie werkt.