Vergoeding en tarieven

Actief Fysiotherapie heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Dat betekent dat de verzekeraar uw fysiotherapie behandeling vergoedt vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is sterk afhankelijk van de verzekering die u heeft afgesloten. Check daarom altijd goed bij uw zorgverzekeraar of u recht heeft op een vergoeding en voor hoeveel behandelingen u deze vergoeding krijgt. Uiteraard kunnen wij u hierbij ook helpen. Wij dienen de behandeling direct in bij uw zorgverzekeraar. U hoeft dus zelf verder niets te doen. 

Als u geen verzekering heeft voor fysiotherapie, of u heeft meer behandelingen nodig dan waarvoor u bent verzekerd, dan betaalt u zelf de nota. 

Vergoeding fysiotherapie tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Deze behandelingen gaan niet ten koste van het eigen risico. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).

Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. In de Zorgverzekeringswet staan deze aandoeningen opgesomd in de zogenaamde chronische lijst. Deze lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of uw kind een aandoening heeft die op deze lijst staat. 

Vergoeding fysiotherapie v.a. 18 jaar

Bekijk tarieven 2022

Bekkenfysiotherapie

Bij urine-incontinentie krijgt u de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed. De kosten van deze behandelingen gaan wel van uw eigen risico af. 

Aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. De kosten van de behandelingen gaan van uw eigen risico af.

Niet verzekerde zorg

Bepaalde behandelingen die bij Actief Fysiotherapie worden uitgevoerd vallen onder de niet verzekerde zorg. Dat betekent dat je deze behandelingen niet vergoed krijgt vanuit je zorgverzekeraar. De volgende behandelingen vallen onder de niet verzekerde zorg:

Dienst

Fysiofitness

Zwangerfit

Voorwaarde

Actief ZwangerFit VOOR de bevalling:
Bij te vroeg bevallen kunnen er maximaal twee lessen worden meegenomen naar de postnatale lessen, er vindt geen terugbetaling plaats. 

Actief ZwangerFit NA de bevalling:
Een knipkaart van 5 lessen is maximaal 7 weken geldig, een kaart van 10 lessen is maximaal 13 weken geldig.

Voor meer informatie over onze tarieven kunt u terecht bij jouw fysiotherapeut of de receptie.
U kunt hier lezen over hoe de vergoeding van fysiotherapie werkt.