Vergoeding en tarieven

Actief Fysiotherapie heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat de kosten voor uw fysiotherapiebehandeling worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De exacte dekking hangt sterk af van de specifieke voorwaarden van uw afgesloten verzekering. Wij adviseren u daarom om altijd bij uw zorgverzekeraar te verifiëren of u recht hebt op vergoeding en voor welk aantal behandelingen deze vergoeding geldt. Natuurlijk staan wij ook tot uw beschikking om u hierbij te assisteren. Wij regelen de directe declaratie bij uw zorgverzekeraar, waardoor u zelf geen verdere administratieve stappen hoeft te ondernemen.

Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie,  of wanneer u meer behandelingen nodig heeft dan uw verzekering dekt, wordt de nota voor de behandeling door uzelf betaald. Deze betaling dient na iedere behandeling te worden voltooid.

Let op: Indien u verhinderd bent dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden, indien u zich niet minimaal 24 uur van tevoren afmeld zijn wij genoodzaakt de kosten van de afspraak in rekening te brengen.

Afmelden kan via info@actieffysiotherapie.nl of via 010-4187644.

Vergoeding fysiotherapie tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar ontvangen vergoeding voor de eerste 9 behandelingen fysiotherapie en oefentherapie vanuit de basisverzekering. Een positief aspect is dat deze behandelingen niet worden verrekend met het eigen risico. Als de gewenste resultaten niet worden bereikt, kan de zorgverzekeraar mogelijk extra behandelingen vergoeden, met een maximum van 9 sessies. Uw fysiotherapeut zal u hierover informeren.

Voor jongeren met een chronische aandoening geldt een uitgebreidere vergoeding. Alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie kunnen worden vergoed. De specifieke aandoeningen die onder deze regeling vallen, zijn opgenomen in de chronische lijst van de Zorgverzekeringswet. Hoewel deze lijst veel medische termen bevat, kunt u ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut terecht om te achterhalen of de aandoening van uw kind op deze lijst staat. Hierdoor wordt duidelijk of uw kind in aanmerking komt voor volledige vergoeding van de benodigde behandelingen. 

Vergoeding fysiotherapie v.a. 18 jaar

Bij een aanvullende zorgverzekering worden de behandelingen vergoed volgens de polisvoorwaarden. Voor specifieke informatie dient u de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering te raadplegen. Actief Fysiotherapie heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars, met uitzondering van Zorg & Zekerheid.

Indien u een chronische aandoening heeft, wordt fysiotherapie en/of oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen zijn voor eigen rekening. Indien u een aanvullende zorgverzekering heeft, worden deze eerste 20 behandelingen (gedeeltelijk) vergoed. Het aantal behandelingen geldt per aandoening en niet per kalenderjaar.

In de Zorgverzekeringwet is de chronische lijst met alle chronische aandoeningen te vinden, maar deze bevat veel medische termen. U kunt ook uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut raadplegen om te controleren of uw aandoening op deze lijst staat.

Indien u geen chronische aandoening heeft, wordt fysiotherapie niet vergoed vanuit de basisverzekering.

vergoeding Bekkenfysiotherapie

Veel zorgverzekeraars vergoeden de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie voor personen met urine-incontinentie. Het is essentieel op te merken dat deze behandelingen onder het eigen risico vallen, wat betekent dat het eigen risico wordt aangesproken.

Het is van belang altijd de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekeraar te raadplegen om te begrijpen welke vergoedingen je kunt verwachten en of er eventuele beperkingen zijn. Aarzel niet om contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar als je vragen hebt over de vergoedingen voor bekkenfysiotherapie.

Aanvullende verzekering of basis verzekering

Aanvullende Verzekering

Een aanvullende zorgverzekering kan de kosten dekken van fysiotherapie die niet of slechts gedeeltelijk wordt vergoed door de basisverzekering. Het is essentieel om de polisvoorwaarden van je zorgverzekering te raadplegen om te weten welke vergoedingen je kunt verwachten en of er een eigen bijdrage vereist is.

In sommige gevallen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk, terwijl in andere situaties een verwijsbrief van een specialist in het ziekenhuis vereist kan zijn. Het is van belang om de specifieke vereisten voor verwijsbrieven te verifiëren bij je zorgverzekeraar of fysiotherapeut.

Basisverzekering

Fysiotherapie wordt in veel gevallen vergoed via de aanvullende verzekering, maar niet vanuit de basisverzekering. Basisverzekeringen in Nederland bieden doorgaans geen vergoeding voor fysiotherapie, uitzonderingen daargelaten. Deze worden meestal tot een bepaald aantal behandelingen per jaar vergoed.

Het is belangrijk om de vergoedingen en beperkingen voor fysiotherapie in de basisverzekering goed te begrijpen en regelmatig te controleren of deze nog steeds gelden. Het wordt aanbevolen om contact op te nemen met je zorgverzekeraar als je vragen hebt over de vergoedingen voor fysiotherapie vanuit je basisverzekering.

 

Niet verzekerde zorg

Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de onderstaande tarieven. U dient tevens direct de kosten van de behandeling te betalen.

Fysiotherapie

 Dienst  Tarief  2024
Zitting fysiotherapie € 45,00
 Zitting kinderfysiotherapie € 62,50
 Zitting manuele therapie € 62,50
 Zitting bekkenfysiotherapie € 62,50
 Zitting oedeemtherapie € 62,50
 Zitting geriatrie fysiotherapie € 62,50
 Intake FysioFitness € 37,50
 Eenmalig fysiotherapeutisch   onderzoek € 72,50
 Eigenbijdragen echografisch onderzoek (via Echolokaal) € 12,50
 Toeslag behandeling aan huis € 25,00
 Instructie/overleg ouders van de   patient € 62,50
 Screening (zonder verwijzing arts) € 32,50
 Intake en onderzoek na screening € 62,50
Intake en onderzoek na verwijzing arts € 62,50
 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 62,50
 Telefonische zitting € 17,50
 Lange zitting bij complexe zorgvragen € 72,50
Toeslag buiten reguliere werktijden € 25,00
 Niet nagekomen afspraak € 32,50

Fysiofitness

ZWANGERFIT

Voorwaarde 2024
Actief ZwangerFit abonnementen zijn max 3 maanden geldig. Let op, veel verzekeraars vergoeden de kosten voor ZwangerFit, neem hierover contact op met uw verzekeraar of raadpleeg de uw verzekeringspolis.

Voor meer informatie over onze tarieven kunt u terecht bij jouw fysiotherapeut of de receptie.
U kunt hier lezen over hoe de vergoeding van fysiotherapie werkt.