Carlijn Veltman Msc

Contact

carlijnveltman@actieffysiotherapie.nl
BIG-nummer: 89064023604

Specialisaties

Prematuur
Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jong volwassenen van 0-18 jaar.

Waarom kinderfysiotherapie?
De meeste kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs op een natuurlijke manier. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelings gerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Ze hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen of ze moeten leren met minder mogelijkheden zich zo optimaal mogelijk verder te ontwikkelen.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?
De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. De ontwikkeling van elk kind is uniek. Bij elke leeftijd horen vaardigheden op basis waarvan de kinderfysiotherapeut vast kan stellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend verloopt. De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren met als doel dat het kind beter functioneert. De therapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelings-profiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, met aan het kind aangepaste instructies en dosering. Als het nodig is en het de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats.