HUIS-
REGELS

  • CliĆ«nten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
  • Reanimatie wordt, als de omstandigheden daarom vragen, altijd toegepast. Wilt u niet gereanimeerd worden, dan dient u dit kenbaar te maken door een ondertekende wilsverklaring.
  • De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen in de praktijk of daarbuiten.
  • Roken is niet toegestaan.
  • Huisdieren zijn niet toegestaan.

Gebruikte trainingsruimte

  • Gepaste sportkleding en schone indoorschoenen zijn gewenst.
  • Na gebruik van de apparatuur dienen de raakvlakken te worden schoongemaakt met de daartoe beschikbare middelen.
  • Bij verzuim van een of meerdere trainingen bestaat de mogelijkheid deze training in te halen waarbij de abonnementsperiode met
    maximaal twee weken kan worden verlengd.