Zwangerfit NA DE BEVALLING inschrijfformulier

(Bijvoorbeeld goed: kan beter of niet zo goed)
(Bijvoorbeeld: Ik had dit wel verwacht...)
(Bijvoorbeeld: vlot en zonder problemen)
(Bijvoorbeeld: ja, want ik heb veel bloed verloren)
(Denk bijvoorbeeld aan ingrepen, medische indicaties, etc.)
Zo ja, welke? (bv. knip, ruptuur, keizersnede)
Heeft u Anders ingevuld in de voorgaande vraag, dan kunt u dit hier vermelden.